Arguvandan

Sosyal Belediyecilik

12 Eylül 1980’den sonra ülkenin sosyal devlet ayağı eksik kaldı. Zamanla   devlet bez dokumaz, tütün işlemez, marketçilik yapmaz, Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), Et Balık Kurumu, gibi işlerle uğraşmaz mantığını ileri sürdüler devlet bu alanlardan çekildi.

Cumhuriyet döneminde kurulan mevcut fabrikalar özelleştirme adı altında elden çıkarıldı. Özelleştirilen kurumlarda çalışan İşçilerin çoğunun özelleşen kurumlar la işliği kesildi. İşçilerin büyük bir kısmı diğer devlet kurumlarına geçişleri yapıldı. Devlet kurumlarında aşırı kadro şişkinliği yaşandı.

Devlet istihdam yaratacak yeni iş sahaları açmadı.

Devlet sosyal devlet görevinden uzaklaşınca insanların iş kaynağını, üretimini desteklenmesi, pazarlaması konusun da  ümit belediyeler oldu.

Belediyeler sosyal devletin yerini nasıl alır sorularına çözüm aramaya başladılar. İnsanlar çözümü belediyelerde gördü. Belediye üretici ortaklaşa birlikler kurarak üretim yapmayı, ürettiklerini pazarlamayı, işsizine iş bulmayı amaçlayan birlikler, şirketler, kooperatifler kurulabileceği düşüncesi etrafında birleştikleri görüldü.

Üretici belediye ortaklıklarında tarım ürünlerinin kurulacak tesislerle mamul madde olarak piyasaya sunulması mümkün olacaktır.

Yakın gelecekte sosyal devletin yerini, sosyal belediyecilik alacağını düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir