Arguvandan

1 Mart Tezkeresi

1 Mart Tezkeresi

25 Şubat 2003 de Bakanlar kurulu “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükumete yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi ”  meclise sunulur.

Irak’ın işgali amacıyla  62 bin ABD askeri, 255 uçak ve 65 helikopter belirsiz bir süre için topraklarımızı konuşlandırılacaktır. Bunun yanında  İncirlik Üssü ve İskenderun Limanı başta olmak üzere Trabzon Limanı da dahil  savaş bölgesi ile ilgisi olmayan pek çok liman ve hava alanı da ABD denetimine verilecekti.

Hükumet’le yapılan anlaşmadan sonra tezkerenin TBMM’den geçeceğinden emin olan ABD askeri gücünü İskenderun limanına taşımış yol güzergahları boyunca konaklama yerleri oluşturmuştu.

Bir nevi ülkenin 1/3’ünde ABD istediği gibi asker bulunduracak ve hareket edebilecek imkanlara kavuşmuş olacaktı. Her ne kadar anlaşmalar çerçevesinde hareket edecekleri kayıt altına alınsa da, bu kadar büyük bir gücün hareketlerini denetlemek, gerektiğinde engellemek, ülke dışına çıkarmak çok da kolay gözükmemektedir.

ABD’nin bu kadar büyük bir gücünün topraklarımızda konuşlanmasının işgalden bir farkı olmayacağını düşünen insanlarımız çoğunlukta idi. Tezkere kamuoyunda çok yoğun tartışmalara neden oldu.

“ABD Kuzey Irak’taki Kürtleri Saddam Hüseyin’in saldırılarından korumak için 12 Temmuz 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Çekiç Güç oluşturulmasına ve çekiç güç’de 77 uçak ve helikopter ile 1862 personel’in İncirlik ve Pirinçlik üslerine 6 ay süre ile yerleştirilmesine onay vermişti. Ancak 6 aylık sürelerin dolmasına rağmen çekiç güç ülke dışına çıkarılmadı. TBMM her defasında süreyi uzatmak zorunda kalmıştı. 20 Mart 2003’de ABD Irak’a saldırması ile çekiç güç’ün Türkiye’de kalmasının bir anlamı kalmadığı için ülkemizden ayrıldı.”

Tezkere TBMM’de 1 Mart’ta görüşüldü. Ancak çekiç güç örneğinden hareketle, TBMM’de yapılan görüşmelerde ve kapalı oturumlarda yoğun tartışmalar yaşandı. Anayasa gereği tezkerenin kabul edilebilmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin yarıdan bir fazla kabul oyu alması gerekiyordu. Toplantıya 533 milletvekili katılıyor 250 ret, 264 kabul ve 19 çekimser oy kullanılıyor. Kabul oylarının ret oylarında çok olmasına rağmen kabul oyları  salt çoğunluk sayısı olan 267 rakamına kavuşamadığı için tezkere kabul edilmemiş oldu.Tezkerenin kabul edilmemesi savaş karşıtlarını memnun etmiştir.

Tezkerenin kabul edilmemesinin sonuçları;

  • ABD, Türkiye’nin PKK’ya karşı kuzey Irak’a yapmayı planladığı operasyonlar engelledi.
  • ABD, Kuzey Irak’ta PKK’ya, Mesut Barzani ve bağlı unsurlara siyasi, askeri eğitim ve ekonomik destek vermiştir.
  • Bölgede bulunan Türkmenlere saldırılar artmıştır.
  • 4. Temmuz 2003 günü Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan askeri birliğimizin karargahı basılarak askerlerimizin başına çuval geçirilerek esir alınmış  sorgulanmıştır.

Türkiye’ye karşı kin ve nefret söylemleri hız kazanmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir