Arguvandan

Seçimler Demokratik mi?

Seçimler Demokratik mi?

İnsanlar yaşamları süresince yönetmek isterler, yönetilmeyi sevmezler. Herkesin yönetici olmasına imkan olmadığından, düşüncelerinin iktidarda olmasını isterler.

Dikta rejimlerine karşı insanların yapacağı fazla bir şeyleri yok, ama demokrasilerde düşüncelerini yönetime taşımak için uğraşı verirler.

İnsanların özgür iradesinin sonuçlara yansıması için eşit ,tarafsız demokratik bir sistemin kurulması gerekmektedir.  Eşit, tarafsız ,demokratik olmayan sistemlerde seçmenlerin iradesinin sandık sonuçlarına yansıması mümkün değildir.

Öncelikle seçmenler düzeyinde ekonomik, kültürel ve sosyal bir eşitliğin sağlanması, seçimlerin demokratik olmasının ön şartıdır. Daha sonra adaylar, adayların tespiti, adayların propaganda ve mali olanaklarının eşitliği sağlanırsa demokratik seçimler yapılır ve gerçekçi sonuçlar alınır.

Günümüzde seçimler:

Günümüzde yapılan ve yapılacak olan seçimlerde, seçmen düzeyinde bir eşitlik sağlanamamaktadır, bundan dolayı seçmen düzeyinde demokratik bir ortam mevcut değil, dolayısı ile demokratik seçimlerin bir ayağı eksik oluyor..

Aday belirleme; siyasi partiler adaylarını  belirlerken seçmenlerin katılımını, tercihini, beklentisini dikkate alan bir yöntem olan üye bazlı ön seçim yapmaları gerekmektedir. Mevcut siyasi partilerimiz, adları ne olursa olsun, programları, tüzükleri  ne olursa olsun hiç biri, üye düzeyinde bir ön seçimi kabullenememektedirler.    Bu nedenle demokratik seçimlerin ikinci ayağı‘da eksik oluyor.

Aday belirleme yöntemi, merkezi yoklama adı altında (atama) yöntemi ile yapılmaktadır. Merkezi yoklama ile yapılan, aday belirlemede seçmenler, tam anlamıyla devre dışı bırakılıyor, yok sayılıyor. Yok sayılan seçmenle aday belirleyen siyasi partiler demokrasinin üçüncü ayağının da eksik olmasına sebep oluyorlar.

Üç ayaktan mahrum olan, demokrasi ve demokratik seçim havada kalıyor. Seçmenin katılmadığı seçim, seçim olmaktan çıkıyor. Seçmenlere genel başkanların veya MYK’ ların belirledikleri adayları tasdik etme (Noter)  görevi kalıyor. Bu yapılan seçimlerin sonucuna göre kazanırsan demokratik seçim, kaybedersen, demokratik olmayan seçim oluyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir