Arguvandan

Battalgazi İlçemizin Tarihi ve Resimleri

Eski Malatya, Kültepe kayıtlarında  “Melita”, Hitit kayıtlarında  Maldia, Asur imparatorluk devri kayıtlarında  ise Meliddu, Urartu kaynaklarında ise Melitea olarak geçmektedir.

Maldia-Melitene (Malatya), kalkolitik çağdan beri yerleşim yeri olarak  görülmüştür.Bu günkü Arslantepe höyüğünde yapılan kazılarda Malatya’nın tarihi ile ilgili önemli bulgulara rastlanmaktadır.

Eski Malatya (Battalgazi) M.S 79-81 yıllarında Roma kralı zamanında hudut karargâhı olarak kullanılmıştır. Roma şehir surları bu dönemde yapılmıştır.. Bizans-Arap savaşları  sonucunda şehir, 659 yılında İslam hâkimiyetine geçmiştir.

Bizans kaynaklarında da Melitene şeklinde kullanılan (Eski) Malatya şehir adı,  Araplar tarafından  “Malatiyye” olarak anılmaya başlanmıştır.

 Malatya, Abbasilerden Harun Reşit döneminde (M.S786-809)  müstakil bir idari bölgenin merkezi olma hüviyetini kazanır.

Malatya, Türk- Bizans mücadelelerinin odaklaştığı şehirlerden biri olmuştur. 1056-1101 yılları arasında birkaç defa el değiştirmiştir. Malatya 1101 yılında Danişmentlilerin hakimiyetine girerek Türk kimliğini kazanmıştır.  

Rivayete göre Malatya’nın yeni yerine taşınması şu şekilde olmuştur. Osmanlı ordusu Hafız Paşa komutasında 1838 yaz aylarında  Elazığ’dan Battalgazi’ye taşınmıştır. Battalgazi halkı Asbuzu’da bağlarda yaşadığı için  Battalgazi’de ki boş evlere ordu yerleşmiş.  Ordu kışı Battalgazi’de geçirdiği için halk evlerine dönememiştir. Ordu Battalgazi’de kaldığı süre içerisinde binaları çok hor kullanmışlar, yerleşim yeri kullanılamayacak derecede harap olmuştur. Ordu Battalgazi’den ayrıldıktan sonra, evleri tamir edilemeyecek derecede tahrip olan halk Asbuzu’ya tekrar dönmüşler, kalıcı olarak yerleşmişler.

Eski Malatya isminin kullanıldığı yerleşim yeri ise 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur (04.07.1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.). İdari yapı olarak 01.05.1988 tarihinden itibaren Battalgazi adı ile İlçe statüsü kazanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir