Arguvandan

Alevi-Bektaşi İnancında Kadın

[envira-gallery slug=”bektasilerde-kadin”]

Kadın, Alevi-Bektaşi ve Eski Türk inancında asla bir eğlence aracı değil, aksine saygı duyulacak mukaddes bir varlıktır.

  • Bektaşilikte kadın özgür toplumun özgür bir bireyi olarak yerini almıştır, Kadın Bektaşilerde ve eski Türklerde,  bazı toplumlarda ki  olduğu gibi  şeytan olarak değerlendirilmez.
  • Bektaşilikte ve eski Türklerde kadın erkek’le  eşit haklara sahiptir. Kadınlar erkeklerin karısı değil eşit şartlarda, ortak yaşamı, paylaşan çocuklarının annesi, evinin direği eşi’dir.
  • Bektaşilikte erlik , erkeklik veya dişilik anlamında değildir, kişilik (olgunlaşmak) anlamında kullanılmaktadır. Halk arasında çok sık kullanılan bir deyim vardır “erkek gibi kadın”  kendi kendisini yetiştirmiş, erkekle eşit seviyeye erişmiş, her şartta ( kendini ve hakkını)  koruyacak  kadınlar anlamında dır.
  • Kadınlar Türk toplumlarında daima erkeklerin hemen yanında yer alırlardı. Kadınlar’la erkekler arasında asla bir farklılık olmazdı. Bektaşiler Orta Asya’dan beri taşıdıkları kadın erkek eşitliği kültürünü sürdürmüşlerdir.
  • Bektaşilikte kadınlar mirastan eşit hak alırlar, erkekler gibi okuma, yazma, çalışma , makam ve mevki sahibi olma açısından hiç bir farklılık gözetilmez di.
  • Bektaşilikte evli bir erkek Eski Türkler’ de olduğu gibi eşi hayatta iken asla bir başkası ile hiç bir şart altında bir den fazla kadınla evlenilmesi’ ne ne kadın tarafından ne de Bektaşi toplumu tarafından kabul edilmesi düşünülemezdi. Nadiren’de olsa ikinci evlilik yapan kişi toplumdan dışlanır, toplumun örf ve adetlerinde erozyona sebebiyet verilmemesi için yerleşim yeri dışına çıkarılır, toplumda herkesle diyaloğu kesilirdi.
  • Alevi-Bektaşilik’te  bir erkeğin istediği zaman karısını boşama hakkı bulunmamaktadır. Bektaşilik açısından kadın Allah’ın kişiye lütfüdür. O’na ihanet Allah’a ihanet olarak kabul edilir.  Bektaşilikte kadın ailenin temeli olup kutsaldır. Eski Türklerde kadının yeri yedi kat göktedir.

Eski Türklerde şöyle bir atasözü vardır. “Er bozulursa aile bozulur, Hatun bozulursa ulus bozulur.”  Türk Atasözü geçerliliğini Alevi-Bektaşilik inancında da korumaktadır.

Hazreti Muhammed’in dediği gibi ” Cennet anaların ayaklarının altındadır” sözü tam’da Türk Bektaşi inancında hayat bulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir