Arguvandan

Tarlacık Mahallesin’de Abdal Musa Lokması yapıldı

Tarlacık Mahallesin’de Abdal Musa Birlik Lokması yapıldı.

Malatya’nın Arguvan,Hekimhan,Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin köylerinde her yıl Aralık,Ocak ve Şubat aylarında Abdal  Musa Birlik Lokması yapılması atalarımızdan, gördüğümüz yüz yıllarca süren bir gelenektir.

“Abdal Musa, Hacı Bektaş Dergahının önde gelenlerinden olup Anadolu’nun  gözcüsü olarak anılır. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan (ayakçı) postu onundur.

Bektaşi inancına göre Ahmet Yesevi’nin  halifelerinden olduğuna inanılır. Soyunun orta Asya’dan gelmesi nedeniye Horasan Erenlerinden sayılır. Bektaşiler peygamber soyundan geldiğine (seyyid)  inanırlar. Babası Hasan Gazi ‘dir, dedesi ise Hacı Bektaş’ın amcası  Haydar Ata’dır.

Abdal Musa Orhan Gazi zamanında yaşamıştır. Orhan Gazinin Bursa’yı fethinde beraber savaştığına inanılır. Orhan Bey döneminde büyük yararlılıklar gösterdiğinden kendisine makam verilmiştir.

Abdal Musa bir süre Bursa da kaldıktan sonra oradan ayrılır. Antalya’da  Alevi ve Tahtacıların yoğun olarak bulunduğu  Elmalı yöresinde Tekkesini kurmuştur, mezarı  oradadır.”

Abdal Musa lokmasının anlam ve önemini ile ilgili bilgiler verildikten sonra dualar yapıldı. Bu gün  Tarlacık mahallesinde mahalle  sakinleri  Bu geleneği yaşattılar. Lokmaları kabul olsun.

[envira-gallery slug=”tarlacik-koyu-abdal-musa”]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir