Arguvandan

KISSA’ DAN HİSSE (İsrail’in Kuruluşu)

KISSA’ DAN HİSSE (İsrail’in Kuruluşu)

Theodor Herlz, 1860 doğumlu Viyana Üniversitesi Hukuk mezunu bir yazardır. Aslen Budapeştelidir. Öğretide politik anlamda siyonizmin kurucusu olarak bilinmektedir. 1896 yılında Yahudi devleti ismi ile bir kitap yazar ve dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudileri bir arada toplayarak bir devlet kurma düşüncesini açıklar. Avrupa’da bulunan Yahudilerin ileri gelenleri ile bir otelde 1897 de ilk siyonist kongresini toplar. Toplantıya 17 ülkeden 240 delege katılır. Filistin’de bir Yahudi devleti kurma kararı alınır.

Yahudilerin İsrail topraklarına kavuşma temelli düşünce akımına siyonizim denir.

1906 yılında Filistin’de 700 bin nüfus yaşamaktadır; bunların 645 bin’i müslüman arap, 55 bin’i Yahudi, Yahudilerin ise sadece 550’si siyonist Yahudidir.

Theodor Herlz Filistinde Yahudilerin yerleşebilmesi için toprak satın almak ister.  1901’de II. Abdülhamit’e Osmanlı borçlarının tamamını yahudi bankerler ödemek üzere Filistin’den toprak satın almak istediğini iletir. II. Abdülhamit ise bu toprak satışını kabul etmez.

Theodor Herlz 1902’de II. Abdülhamit’le ikinci kez görüşür ancak II. Abdulhamit yine kabul etmez. Bunun üzerine Herlz  sinirlenir “Gün gelecek Türkler dilenci konumuna düşecek ve önümüzde diz çökecek ve para için yalvaracaklar” demiştir.

Theodor Herlz bir konuşmasında ise ” Acılar ve baskılar bizi bir birimize bağladı, böylece tek bir vücut olarak kenetlendik. Evet bizler bir devlet kuracak kadar güçlüyüz. Bizler egemen olabileceğimiz bir ulusun haklı isteklerini karşılayabilecek büyüklükte bir toprak parçası olsun. Gerisini biz hallederiz” demiştir.

I.Dünya Savaşında ise Yahudiler İngilizlerin yanında yer alıp, kurdukları Yahudi Lejyoner kuvvetiyle onlar için savaşmışlardır. (Hitler’in Yahudi katliamının gerekçesi Yahudilerin İngiltere’nin yanında savaşa girmesinden olabilir.)

Araplar, savaşın başından beri Yahudilerin İngilizler safında Filistin’i elde etmek için savaştıklarının farkında olmalarına rağmen bu konuyu İngilizlerle olan ilişkilerinde anlaşmazlık konusu yapmazlar.

İngilizler ve Araplar ortak düşman olarak Osmanlıyı görüyorlardı. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti savaştan yenik çıkarak bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Savaş sırasında ve sonrasında Şerif Hüseyin ve oğlu Faysal’ın bir Arap devleti kurmak amacıyla İngilizleri desteklemesi Filistin’deki Yahudilerin faaliyetlerine göz yummalarına neden olmuştur.

24 Temmuz 1922’de Milletler Cemiyetinin aldığı 28 maddelik kararla Filistin’de Manda yönetimi ilan edilir. İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour Deklarasyonuyla Yahudi vatanının kurulmasını kabul eder. Bunun üzerine İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden Yahudilerin bu bölgeye gelmeye başlamasıyla bir çoğunluk oluşturulur.

Filistin’de bu sıralarda İngiliz yanlısı ve karşıtı olmak üzere iki grup Arap bulunmaktadır. 1930 ve özellikle 1936 yılından sonra İngiltere’den Filistin’e Yahudi göçleri hızlanır. Filistin’de Arapların bu Yahudi göçlerinden hoşnut olmaması sonucunda bir huzursuzluk ortaya çıkar. Bu dönemde birtakım çözüm önerileri oluşturulur. Bunlardan biri 1937 yılındaki Peel Komisyon raporudur. Peel Komisyonu kararına göre burada iki ayrı devlet kurulacak ve toprakların % 20’si Yahudilere verilecektir.

1.Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da 1947 yılında Filistin topraklarının bölünerek bir kısmının üzerinde 15 Mayıs 1948 tarihinde İsrail Devleti (Terör Devleti) kurulur. Filistin’de yaklaşık 1 250 000 Arap ve 650 000 Yahudi yaşar.

 Filistinlilerin toprağında kurulan devlet İsrail olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir