Arguvandan

Gelişmekte olan ülkelerde demokrasi

Devletler demokrasinin gelişmesi için seçmeni etkileyecek her türlü baskının kaldırılması gerekmektedir. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Toplumda seçmeni her ne şekilde olursa olsun etkileyecek bir etki, oluşum var ise orada gerçek demokresiden bahsedilemez.

Geri kalmış, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demokrasi şeklen vardır. Çünkü feodal yapının her türlü araçları tasviye edilemediğinden, seçmen özgür iradesi ile hareket edemez. Böyle ülkelerde seçmen kitlelerine hakim olan onları yönlendiren kurumlar canlılığını korur, gerektiğinde görev almaya hazırdırlar.  Bu kurumlar seçimde favori olan partiyi desteklerler, diğer partileri ise destekler görünürler.  Bu kurumlar hiç bir seçimde kaybetmezler, devamlı kazananın yanında olurlar.

İktidar seçim zamanını, şeklini, kendi kazanması üzerine kurar. Her seçimde iktidar sürekli favoridir. Çünkü devlet imkanları ve organları iktidarın emrindedir.  Seçim kararı alındığı zaman seçim sonuçları gayrı resmi olarak belli olur. Seçim tarihi  sadece malumun ilanında başka bir şey değildir. Yani seçim tarihi seçim sonucunun ilanından ibarettir, formaliteyi yerine getirmekten başka bir şey değildir.

Gerçek demokrasilerde  insanların eğitimi, kültürü, ekonomisi arasındaki gelişmişlik farkı asgariye indirilir. Siyasi partiler ve adaylar seçmen üzerinde herhangi bir baskı aracı kullanamaz. Seçmen edinmiş olduğu bilgi birikimi, kültürü, ekonomik gereksinimi ve geleceği ile ilgili düşüncelerinin mukayesesini yapar. Seçmen mevcut siyasi partilerin tüzüklerini ve şimdiye kadar izlediği politikaları inceler, tüzüğü ile uyguladığı politikasının ne kadar uyumlu olduğuna bakar. Seçmen adayların eğitim durumunu, ekonomisini, mesleki başarısını, devlet yönetiminde yeterli olup olmayacağına bakar. Seçmen adayın ahlakına bakar dürüst mü? çalışkan mı, bencil mi, fedakar mı,  ona göre oyunu kullanır. Çünkü Devlet fedakar insanların omuzlarında  yükselir, seçmen onu bilir, onu seçer.

İşte az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkelerin demokrasi anlayışı budur. Azgelişmiş ülkelerde toplumun belli kesimleri ikna edilir  toplumun oyu alınır. Gelişmiş ülkelerde ise toplumun tüm ferdinin ikna edilmsi bir zorunluluktur. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde ise ikna edemediği seçmenden oy almak mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir