Arguvandan

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO) TARİHÇE

UNESCO, Birleşmiş Milletler’in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında ihtisas örgütü olarak, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde, savaşın zihinlerde başladığı ve barış kültürünün her şeyden önce zihinlerde yeşertilmesi gerektiği anlayışı çerçevesinde 1945 yılı Kasım ayında Londra’da 44 devletin katılımıyla UNESCO Sözleşmesi, kabul edilmiştir. Ülkemiz UNESCO kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.  UNESCO sözleşmesi ülkemizde 20 Mayıs 1946 tarih ve 4895 sayılı kanunla onaylanmıştır.
         UNESCO üyesi devletler kendi ülkelerinde, devlet bünyesi dışında çalışan milli komisyonlar kurarlar ve bu komisyonlar UNESCO amaçlarına  uygun çalışmaların yapılması için hükumetle işbirliği yaparak, çalışmaların icrasını takip edebilmektedirler. Bu çerçevede, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları, UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak, UNESCO ile ilgili iş ve konularda hükumete danışmanlık etmek gibi görevleri yürütür.          Yürütme Kurulu, Genel Konferans kararıyla dört yıl için seçilen 58 üyeden oluşmaktadır. Seçimler, büyük ölçüde kültürlerin çeşitliliği ve coğrafi dağılım göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yürütme Kurulu yılda iki kez toplanmaktadır. Türkiye Yürütme Kurulunda 1946 yılından itibaren 27 yıl temsil edilmiştir.
          UNESCO Yürütme Kuruluna Türkiye adına bir kaç tane örnek vermek gerekirse 1946-1949 yılları arasında Reşat Nuri GÜNTEKİN; 1949-1951 yılları arasında Ahmet Kutsi TECER; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL seçilmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir