Arguvandan

Haşhaş Ekiminin Yasaklanması

Anadolu için bir çok kültür bitkisinin gen kaynağı olan haşhaşın özel bir yeri vardır. Yüzlerce yıldır bu topraklarda haşhaş ekildiği birçok yazar tarafından belirtilmektedir.

Türkiye’de 1933 yılına kadar haşhaş ekimi, afyon üretimi ve ticareti serbest olarak yapılırken, 1933 yılında 17 ilde sınırlandırılmış ve kontrol altına alınmıştır.

1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi kurularak, uyuşturucu maddelerin tekeli TMO’ya verilmiştir. 1960 yılında haşhaş ekim izni 42 ile çıkartılmış daha sonra ABD ve Avrupa’nın  yoğun baskısı sonucu haşhaş ekim alanı azaltılarak 1970 yılında 7 ile düşürülmüştür. Bu baskılarda ki temel düşünce ülkelerine giren uyuşturucu hammaddesinin Türkiye’den girdiği konusunda hem fikir olmalarıdır. ABD başkanı Richard Nixon haşhaş ekiminin yasaklanması konusunda ki baskılarını (ekonomik ambargo) zaman içinde arttırmaya başladı.  Türk Hükumeti bu suçlamaların doğru olmadığını her ne kadar ifade etse’de muattapları’nı ikna edemedi. Yoğun dış baskılar karşısında daha fazla direnemeyen 12 Mart Muhtırasının Başbakanı Nihat Erim Hükumeti 1971 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ülkede ki haşhaş ekimini tamamen yasakladı.

Diğer taraftan bu yasak, önemli  gelir kaynağından mahrum olan üreticilerimiz üzerinde sosyal ve ekonomik olumsuzluklara yol açtığı gerçeğini 1974 yılında iktidara gelen CHP-MSP Hükumeti gördü.

CHP-MSP hükumeti (Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan),   haşhaştan elde edilen afyon hammaddesininin üretimini kontrol altında tutulması şartıyla 1974 yılında 7 ilde (Afyon, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya, Uşak ve Konya) ekimine izin verdi.

İlaç hammaddesi ihtiyacının sağlanması ve geçimi büyük ölçüde haşhaş üretimine bağlı olan çiftçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesine çalışıldı. O dönemde haşhaşın bir çok alanda kullanılması ve ekonomik değeri  tartışılmazdı. Kapsülünde bulunan morfin ve diğer alkaloitler ciddi öneme sahiptir.  Ayrıca tohumu bitkisel yağ ve protein içermektedir. Ekonomik getirisinin  yüksek olması nedeniyle ülkemizin bir çok ilinde kontrollü olarak üretilmesi , mamül ve yarı mamül ihracatının ülkemiz ve üreticimiz açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir