Arguvandan

Abdal Musa Lokması

Abdal Musa, Hacı Bektaş Dergahı’nın önde gelenlerinden olup Anadolunun  gözcüsü olarak anılır. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan (ayakçı) postu onundur.

Bektaşi inancına göre Ahmet Yesevi’nin  halifelerinden olduğuna inanılır. Soyunun ortaasyadan gelmesi nedeniye Horasan Erenlerinden sayılır. Bektaşiler peygamber soyundan geldiğine inanırlar. Peygamber efendimizin soyundan geldiğine (seyyid) inanılır. Babası Hasan Gazi ‘dir, dedesi ise Hacı Bektaş’ın amcası  Haydar Ata’dır.

Abdal Musa Orhan Gazi zamanında yaşamıştır. Orhan Gazinin Bursayı fethinde beraber savaştığına inanılır. Orhan Bey döneminde büyük yararlılıklar gösterdiğinden kendisine makam verilmiştir.

Abdal Musa bir süre Bursa da kaldıktan sonra oradan ayrılır. Antalya’da  Alevi ve Tahtacıların yoğun olarak bulunduğu  Elmalı yöresinde Tekkesini kurmuştur. Mezarı  oradadır.

Malatya’nın Arguvan, Hekimhan, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinde ve köylerinde her yıl Aralık, Ocak, Şubat ayında Abdal Musa lokması yapılır. Abdal Musa’ya gönül verenler bir araya gelirler. Abdal Musa lokmasının nasıl, kimlerle ve ne zaman yapacaklarını kararlaştırırlar. Abdal Musa lokması yapmak için gönüllülerden oluşan bir komisyon kurulur. Bu komisyonda herkesin görevleri belirlenir. Belirlenen tarihte görevliler kapı kapı gezerek yöre halkından lokma toplalar.  Lokma verenler Abdal Musa aşkına lokmada bir tuzumuz bulunsun diyerek gönlünde ne koptu ise veriler.  Toplanan bu lokmalar liste yapılır, uygun bir yerde biriktirilir. Satılması gerekenler açık artırma usulü ile satılır. Ortaya çıkan para ile kurbanlık olarak ne alınacağına karar verilir.  Kesilen kurbanla halka dağıtılmak üzere etli pilav yapılır. Lokmaya gelenler, kurban kesildikten sonra aşçıya yardım ederler. Pilav piştikten sonra lokma duası okunur.

Lokma Duası:
“Sofrada zat ola, münkir mat ola
Yiyene helal, yedirene delil ola 
Bu gitti gerisi gele, erenler demine 
Hu”.

 Lokma sırayla herkese dağıtlır. Ancak lokmaya katılmayan olupta  lokma almaya gelen kim olursa olsun boş gönderilmez. O lokmanın mümkün olduğu kadar çok kişiyle paylaşılmasına  özen gösterilir. Abdal Musa lokmasının bir diğer adı da “Abdal Musa Birlik Lokması” olduğu için herkesin birlikteliğinin sağlanmasına çalışılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir