Arguvandan

TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİNE ÜYE OLMASI

 Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile gelişmiş ülkelerde ham madde ihiyacı doğdu. Sanayileşmiş ülkeler hammade ihtiyaçlarını temin edebilmek, az gelişmiş ve geri kalmış ülkelere korku salmak için aşırı derecede silahlandılar.  Sanayileşen ülkeler kendilerine pazar ararken bir başka sanayileşmiş ülkelerle rekabet oluştu. Oluşan bu rekabet zamanla bloklaşmaya gitti. Dünya pazarı artık bu bloklaşan ülkeler arasında masa başında paylaşımının imkansız hale getirdi.

Aşırı derecede silahlanmanın sonucu olarak 28. Temmuz 1914′ te 1. dünya savaşı başladı. Savaş  süresince daha fazla teknolojiye önem verildi savaş sanayyi gelişti. Çok büyük yıkımlar oldu. Her iki blok da da yönetim kadroları diktatörlüğe doğru yol aldı. Ancak savaşın çok uzaması ülke ekonomilerini felç etmesi ile halkta yönetimlere karşı tepkiler doğurdu. 

1789 da Fransız Devrimi ile başlayan milliyetçilik akımları sanayin devrimini tamamlamış ülkelerde kendilerini ifade etme imkanı bulamamışlardı. 1. Dünya savaşı sonucunda güç kaybeden bu devletlere karşı, içlerindeki bazı milliyetçi unsurlar baş kaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettiler.

11. kasım 1918 de savaşın bitmesi ile Dünya da her devletin istediği gibi hareket etmesinin doğru olmadığı görüldü. Dünya üzerinde bir düzenin kurluması ihtiyacının olduğu anlaşıldı.Devletler arasında sorunların savaşlara ihtiyaç kalmadan görüşmelerle çözülmesi gerektiğine dair kanaat oluştu.

Pariste 25 Ocak 1919 da barış konferansı düzenlendi . Uluslar arası barış ve güveni sağlayacak Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi. Bu kararları yerine getirmek içinde bir komisyon kuruldu. Komisyonun hazırladığı sözleşme 28. Nisan 1919 günü konferas Genel Kurulunda kabul edildi  Böylece Milletler Cemiyeti kurulmuş oldu.

Türkiye nin Lozan anlaşmasında sonra çözülemeyen Musun sorunu vardı.  Milletler Cemiyetinin soruna taraflı yaklaşıyordu. Türkiye bu nedenle Milletler Cemiyetine mesafeli durdu. 1931 yılına kadar komşuları ile olan sorununu çözen Türkiye Milletler Cemiyetine üye olabilirdi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün kesin talimatı vardı: *Teklif gelmeden üye olunmayacaktı! İspanya ve Yunanistan, Türkiye’nin Cemiyet’e üye olarak kabul edilmesi için teklif verdi. Milletler Cemiyeti bu teklifi 6 Temmuz 1932 günü Genel Kurul’da oy birliği ile kabul etti. TBMM bu kararı 9 Temmuz günü onayladı. 18 Temmuz 1932 günü de Türkiye üye oldu.

kaynak: * https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/genc-turkiye-sovyetler-birligini-milletler-cemiyetine-aldirmisti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir