Arguvandan

KIBRIS’IN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ (1)

Yavuz Sultan Selim döneminde Suriye ve Mısır’ın fethinden sonra Doğu Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve bu sulardaki Venedik egemenliğinde  Kıbrıs Adası, Osmanlı Devleti’nin emniyet ve bütünlüğü için daha da önem kazanmaya başlamıştı          

Kıbrıs coğrafi konumu dolayısıyla, gerek Anadolu’nun güneyi ve gerekse Suriye sahillerini kontrol edebilecek bir konumdaydı. Bu coğrafi öneminden dolayı gerek Anadolu’ya, gerekse Suriye’ye hakim olan devletler Kıbrıs’ı da kendi topraklarına katma gereğini hissetmişlerdir.         

Venedik korsanları, bu sahiller arasında ticarî malları taşıyan gemileri yağmalıyor, hacca gidenlere saldırıyorlardı. Osmanlı Devleti ile rekabet halinde olan Venedik’in, Kıbrıs’a sahip olması stratejik yönden çok büyük bir tehlike arz ediyordu. Ayrıca çıkabilecek bir harpte burası önemli bir üs özelliği de arz etmekteydi.          

Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı kıbrısın fethi bir zorunlulk haline gelmişti. Osmanlı İmparatoğluğu 1570 yılında Lala Mustafa Paşa komutasında Kıbrıs’a çıkarma yapmış ve 1571 yılında Kıbrıs Fehedilmiştir.            

Burası beylerbeylik haline getirildi. Adaya Anadolu’dan getirilen Türk nüfus yerleştirildi. Daha çok Konya’dan, Karaman’dan  getirilen Türkmenlerle Kıbrıs’ın nüfusu kısa zamanda 120 binden 360 bine çıktı Bugün Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımızın büyük çoğunluğu bu Türkmenler’in torunlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir