Arguvandan

1520 Tarihli Osmanlı Kayıtlarında Arguvan


Malatya 1514 yılından itibaner Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğine girmeye başlamıştır. 1520 den itibaren halkın yerleşimine açılmış ve Malatya’da 1518-1530 ve 1560 yıllarında üç defa sayım yapılmış Osmanlı İmparatorluğu kayıtları en erken   1520 tarihinde başlamaktadır. 1520 tarihinde  mevcut olan köylerin isimleri  BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün kayıtları esas alınarak aşağıda sunulmuştur. 

Eski isimleri ile  yeni isimleri  eşleştirmek amacı ile  yorum olarak alta yazarsanız güncelleme yapabiliriz.

Şah Bircan tekkesi : Malatya
Şah İbrahim veli tekkesi : Hekimhan . – seyh cuneytin babası
– Arguvan ; 36
– Pötürge ; 4
– Kuluncak ; 5
– Yesilyurt ; 8
– Yazihan ; 8
– Akçadag ; 31
– Dogansehir ; 10
‘Abbāsī k., Argavun n.: 898
Ağca-kınık k., Argavun n.: 898
[Ağca-mescid mz.], bk. Ağca-meşhed mz., Argavun n.
Ağca-meşhed [Ağca-mescid] mz., Argavun
Ak-viran mz., Argavun n.: 899
Alhuş mz., Argavun n.: 900
Alım-pıñarı [Alın-pıñarı] mz., Argavun n.:
[Alın-pıñarı mz], bk. Alım-pıñarı mz., Argavun n.
Amuge k., Argavun n.: 899
Arcük mz., Argavun n.: 900
Argavun k., Argavun n.: 898
Argavun n.: 898, 899, 900
Asmaca k., Argavun n.: 898
Avşar mz., Argavun n.: 900
Bad mz., Argavun n.: 899
Bademlüce-i Süflā mz., Argavun n.: 899
Bademlüce-i ‘Ulyā mz., Argavun n.: 899
Bayat mz., Argavun n.: 899
Baz-köyü mz., Argavun n.: 900
Bilecik [Yaylacık] k., Argavun n.: 898
Bimare k., Argavun n.: 898
Bozan k., Argavun n.: 898
Büğdüz mz., Argavun n.: 900
Cac [Çaç] mz., Argavun n.: 900
Cenderecük k., Argavun n.: 899
Cifun mz., Argavun n.: 899
[Çaç mz.], bk. Cac mz., Argavun n.
Çat-çimen mz., Argavun n.: 898
Çavuşlu k., Argavun n.: 898
[Çeki mz.], bk. Çekre mz., Argavun n.
Çekre [Çeki] mz., Argavun n.: 900
Çemiş k., Argavun n.: 898
Çil-ferk mz., Argavun n.: 899
Dipi mz., Argavun n.: 900
Dirican k., Muşar n.: 905
Doyran k., Argavun n.: 899
Dur-Melik m., Malatya nf.: 889
Elma-ağacı mz., Argavun n.: 900
Eymir k., Argavun n.: 898
Garıncuk [Karıcık] mz., Argavun n.: 900
Göçet mz., Argavun n.: 900
Gögre k., Argavun n.: 898
[Gökçe-ağaç mz.], bk. Gökçe-hān mz., Argavun n.
Gökçe-hān [Gökçe-ağaç] mz., Argavun n.:
[Gözü mz.], bk. Gözvi mz., Argavun n.
Gözvi [Gözü] mz., Argavun n.: 899
Güdüğe mz., Argavun n.: 899
Hācīlar k., Argavun n.: 898
Harıt k., Argavun n.: 898
Hisārcık k., Argavun n.: 899
Horun mz., Argavun n.: 899
İbecik mz., Argavun n.: 900
İçmeki k., Argavun n.: 899
İğdir k., Argavun n.: 899
İl-düzen mz., Argavun n.: 899
Kāfir-‘atafı k., Argavun n.: 899
Kāfir-viranı k., Argavun n.: 898
Kāfir-viranı mz., Argavun n.: 899
Kar-balu [Kar-bükü] mz., Argavun n.: 900
[Kar-bükü mz.], bk. Kar-balu mz., Argavun n.
Kara-bayır mz., Argavun n.: 900
Kara-Diğin mz., Argavun n.: 900
Kara-kaya mz., Argavun n.: 899
Kara-öyük k., Argavun n.: 899
Karaca-hisār k., Argavun n.: 899
Karaca-viran k., Argavun n.: 899
Karaca-viran mz., Argavun n.: 899
Karacalar mz., Argavun n.: 899
[Karıcık mz.], bk. Garıncuk mz., Argavun n.
Karşu-pıñarı mz., Argavun n.: 899
Kartan mz., Argavun n.: 899
Karuz (?) k., Argavun n.: 898
Kavak mz., Argavun n.: 900
Kaylos (?) k., Argavun n.: 899
Kışla k., Argavun n.: 898
Kızık k., Argavun n.: 898
Kızılca-hān mz., Argavun n.: 900
Kilisecik mz., Argavun n.: 900
Kozlu mz., Argavun n.: 899
Kösedik mz., Argavun n.: 900
Kūh-i bağ [Kuhbah] mz., Argavun n.: 899
[Kuhbah mz.], bk. Kūh-i bağ mz., Argavun n.
Kumarı k., Argavun n.: 898
Kuşu k., Argavun n.: 898
Merzume k., Argavun n.: 89
Mihayil k., Argavun n.: 898
Minayik k., Argavun n.: 898
Musis k., Argavun n.: 898
Norşin mz., Argavun n.: 900
Nūr-hümām k., Argavun n.: 898
Ori-yi Süflā mz., Argavun n.: 900
Orta-bağ mz., Argavun n.: 898
Ödemir mz., Argavun n.: 900
Pirze k., Argavun n.: 898
Pürnek mz., Argavun n.: 899
Salurcuk k., Argavun n.: 899
Sāmī [Şāmi] k., Argavun n.: 899
Sarucu [Savcı] mz., Argavun n.: 900
Sarular mz., Argavun n.: 899
[Savcı mz.], bk. Sarucu mz., Argavun n.
Sazluca mz., Argavun n.: 899
[Sedenegir mz.], bk. Serengir mz., Argavun n.
Serengir [Sedenegir] mz., Argavun n.: 900
Sırt-ağıl mz., Argavun n.: 899
Şa‘bān-Hācī mz., Argavun n.: 900
[Şāmī k.], bk. Sāmī k., Argavun n.
Taş-ağıl mz., Argavun n.: 899
Tatlar mz., Argavun n.: 900
Tatlar-kınığı k., Argavun n.: 899
Tebrīzcik k., Argavun n.: 899
Tecir k., Argavun n.: 898
[Terbişcik k.], bk. Nirizcik k., Argavun n.
Uzunca-kuyu mz., Argavun n.: 900
[Yaylacık k.], bk. Bilecik k., Argavun n.
Yellü mz., Argavun n.: 900

darende ve arabgir hariçBektaşi tekkeleriSeyyid (Battal) Gazi : Eski MalatyaAlevi köyleri– Hekimhan ; 27 MALATYA KÖYLERİ 1520  https://osmanli1520.wordpress.com/malatya-1520/?fbclid=IwAR3YRfE_0WifLO4x2RTiyUJIc6DVy8WBXLq0vopFx64gxyPP_hIcYdcZ5Ag

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir