Arguvandan

Arguvan’ın Tarihi

 Anadolu Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olmasından dolayı   Anadolu’nun her karış toprağından tarihler fışkırmaktadır.  

İlçenin tarihi hakkında elimizde yazılı bir belge bulunmamasına rağmen ilçede bulunan bir çok tarihi eser ve kalıntılarla ilçenin tarihinin eski çağlara dayandığını söylemek mümkündür. İlçemiz’de delil olarak elimizde bulunan en önemli tarihi eserler Morhamam köyü, Karahüyük köyü, Tarlacık ( Horumhan höyüğü) köylerinde  bulunan höyükler ve Karababa harabelerinden elde edilen bulgulardır.

Arguvan 1514 yılından itibaren Osmanlı imparatorluğunun hakimiyetine girdiğinden dolayı  1518- 1530 ve 1560 yıllarında yapılan sayım sonucunda Osmanlı İmparatorluğunun kayıtlarında yazılı olarak yer alabilmiştir.1520 tarihli Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında 116 köy, mezra ve yerleşim birimlerinin kayıtlarına rastlayabiliyoruz. * XVI. Tahrir kayıtlarına göre  Arguvan’da ermeni yerleşim birimine rastlanmamıştır. Günümüzde bu yerleşim birimlerinin bir çoğu Arapkir, Hekimhan, Yazıhan ve Baskil ilçelerine idari olarak bağlılar.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1530-1559 tarihleri arasında Nahiye olarak Malatya Merkeze bağlıymış. 1856-1867 yılları arasında Maden ili Harput kazasına, 1867-1868 yıllarında kaza olarak Diyarbakır ili Mamuretülaziz (Elazığ-Harput) kazasına bağlıymış, 1870-1875 yıllarında Nahiye olarak Mamuretülaziz’in (Harput-Elazığ) ili Keban kazasına,1876-1878 yılları arası Nahiye olarak  Diyarbakır ili Arapgir kazasına, 1879-1880 arası Nahiye olarak Mamuretülaziz’in (Harput-Elazığ) ili Arapgir kazasına bağlıymış. Arguvan 1881-1923 Nahiye olarak Mamuretülaziz’in (Harput-Elazığ) ili  Keban kazasına bağlıymış,  1924-1953 arası Nahiye olarak Elazığ ili  Keban kazasına bağlanmış.  1954 tarihinden itibaren Kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır. 

Günümüzde  Arguvan halkı, eski tapu kayıtlarına ihtiyaç duyulduğunda insanlarımız tapu kayıtlarını Arapgir ve Maden’de  aramakta eski yazı okuma yazma bilen tercüman veya çevirmenler yardımı ile tapularına konuşabilmektedirler.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Malatya Merkeze bağlı bir köy iken,  23 Ağustos 1930  tarihli İçişleri Bakanlığının onayı ile 1 Eylül 1930 tarihinden  itibaren Tahir nahiye statüsüne kavuşmuştur.

Arguvan (Tahir) Nahiye Statüsüne alınma Kararı
Arguvan (Tahir) Nahiye Statüsüne alınma kararı

Tahir nahiyesi,  1954 yılında Arguvan İsmi ile  ilçe statüsüne kavuşturulmuştur.

Mamuretülaziz : Elazığ- Harput

Maadin: Maden

Salnameler: Vilayetlerin idari yapısı

Kaynak:
1.  BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 1520
2. Aralık 2018 –  https://osmanli1520.wordpress.com/malatya-1520/?fbclid=IwAR0CUwoTgv0xUXBE4Tt1uswizL2oTWnqVT349RtSCgCZg1Qq6kea0svpqVs
* Tahrir kayıtlarına göre Malatya da ermeni nüfusu Sayfa 11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir