Arguvandan

Elazığ- Baskil Mar- Ahron Manastırı (Abdulvahap Gazi Dağı)


Muşar dağının zirvesinde bulunan  manastırın yapılış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Roma dönemine ait olduğu iddia edilen manastır için çeşitli söylentiler mevcuttur. Anadoluda Romalılardan daha önce uzun yıllar kavimlerin, devletlerin hüküm sürdüğü bilinmektedir.  Etiler, Hititler veya daha eski yaşamış medeniyetlerden kalmış bir yapıt olduğu manastırın yapım tarzı ve heybetinden anlaşılmaktadır.           Yerleşim yeri dikkate alındığında çevresinde yerleşim yeri olabilecek, tarım yapılabilecek, gıda ve su ihtiyacını karşılayabilecek bir olanağın olmadığı görülmektedir. Dağın kuzeyi, güneyi ve batısı yaklaşık 70 derece eğimlidir. Dik olması kale veya manastırın  tek su kaynağı olan Fırat nehriyle bağlantısını da zorlaştırmaktadır.        

 Ancak buna rağmen tarihi eser bir kaleden farklı olarak bir ibadet hane, kral sarayı veya karargah izlenimi vermektedir. Ancak konu ile ilgili arkeologlar tarafından yapılıp sonuçlandırılan bir araştırma bulunmamaktadır. Roma döneminde Romayı tehdit edecek kadar güçlü bir devletin olmaması Roma İmparatorluğu tarafından savunma amaçlı yapılmadığını göstermektedir.  Karakaya baraj çalışmaları sırasında Fırat havzasında bulunan kalıntılar bu bölgede Hititlerin, Asurluların, Sasanilerin de hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Romalılar zamanında tarihi eseri manastır olarak kullanmış olabilecekleri düşünülmektedir.

Dağın Kuzey yamacında mağaranın içinde Hz. Muhammet’in sancaktarı Abdulvahap Gazi’nin türbesinin bulunmasından dolayı Abdulvahap Dağı veya Ziyaret Dağı ismiyle de anılmaktadır.        

Mar Ahron Manastırının bulunduğu yer 1520  tarihli *Osmanlı tahrir kayıtlarına göre  Malatya’ya bağlıdır. Daha sonra Elazığ ilinin Baskil ilçesinde bulunan Kale köyüne bağlanmıştır. Köyün Karakaya barajının altında kalmasıyla günümüzde Baskil ilçesi Su Yatağı Köyüne bağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir